به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دستوركار اجلاس شوراي عمومي س.ب.كا

11 ارديبهشت 1392

شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) روز سشنبه 14 خرداد ماه 1392 (4 ژوتن 2013) در ژنو برگزار خواهد شد و هيأت نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي نيز در اين نشست شركت خواهد كرد. قرار است در اين نشست اساسنامه س.ب.كا نيز اصلاح شود. آن گروه از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ كه در مورد اصلاح اساسنامه سازمان بين‌المللي كارفرمايان نظري دارند مي‌توانند نظرات خود را پيش از اعزام هيأت نمايندگان كارفرمايان ايران در اختيار جناب اقاي مهنس محمد عطارديان دبيركل محترم كعاصكا قرار دهند. براي متن انگليسي اساسنامه س.ب.كا و مواد اصلاحي، اينجا را كليك فرماييد.

در ادامه برگردان دستوركار اجلاس شوراي عمومي س.ب.كا تقديم شده است:

دستوركار اجلاس شوراي عمومي س.ب.كا
نشست صبح
30/8 تا 9 ثبت نام
9 تا 10/9 خوشامدگويي 1. تان سري داتو آزمان، رياست س.ب.كا، و رئيس جلسه شوراي عمومي
10/9 تا 20/9 2. تصويب خلاصه اجرايي شوراي عمومي 20012 برگزار شده در 29 مي 2012
20/9 تا 35/9 گزارش رياست3. تان سري آزمان (موضوع در دست تأييد)
35/9 تا 50/9 گزارش نايب رئيس اجرايي 4. آقاي دانيل فونس دو ريوجا، نايب رئيس اجرايي س.ب.كا و فعاليت‌هاي س.ب.كا در س.ب.ك
50/9 تا 30/10 گزاش فعاليت‌هاي س.ب.كا آقاي برنت ويلتون، دبيركل س.ب.كا 5. الف) گزارش سال 2012 تا 2013 ب) چارچوب راهبردي 2013 تا 2014 پ) كارنقشه 2013 تا 2014
30/10 تا 11 6. تنفس
11 تا 12 اصلاحات اساسنامه س.ب.كا 7. آقاي برنت ويلتون دبيركل س.ب.كا
12 تا 10/12 عضويت س.ب.ك 8. آقاي برنت ويلتون دبيركل س.ب.كا الف) اعضاي جديد از شوراي عمومي قبلي ب) انصراف از عضويت
10/12 تا 40/12 عرضه مشاركت كمپاني‌ شريك در س.ب.كا 9. آقاي برنت ويلتون دبيركل س.ب.كا
40/12 تا 55/12 ايجاد كارگروه‌هاي سياستي 11. آقاي رابرتو سوآذر سانتوس، قائم مقام دبيركل س.ب.كا
55/12 تا 13 جمع‌ بندي نكات نشست صبح 11. تان سري داتو آذمان، رياست س.ب.كا
نشست عصر
30/14 تا 15 موضوع‌هاي مالي و بودجه 12. الف)‌ تصويب حساب‌هاي 2012 ب) پيشنهاد/تصويب افزايش حق عضويت بازنگري شده‌ي 2014 تا 2018 پ) بودجه 2014
15 تا 35/15 انتخاب رياست سازمان 13. الف) پيشنهاد تمديد اختيار تان سري داتو آزمان تا ژوئن 2014 ب) پيشنهاد براي انتخاب دانيل فونس دو ريوجا براي انتخاب به عنوان رياست منتخب
35/15 تا 45/15 14. انتخاب خزانه دار
45/15 تا 55/15 انتخاب هيأت مديره15. اعلام اجلاس دوم شوراي عمومي براي روند انتخاب عضو هيأت مديره
55/15 تا 05/16 كار ديگر
05/16 تا 15/16 جمع بندي نكات 17. تان سري داتو آزمان. رياست س.ب.كا

اسناد پيوسته

اساسنامه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و اصلاحات پيشنهادي آن

1 مه 2013
سند : PDF
560.4 kb

به زبان انگليسي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 311 / 437627

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License