به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
آمار سايت
1293 مقاله ها | 3 خبرهاى تازه | 12 سايت | 238 : نويسنده | بازديد كنندگان 382326

مقاله ها ى محبوب

در نظرسنجي در خصوص «استانداردهاي حقوق بشر در صنعت حسابرسي» مشاركت كنيد

پنج شنبه 16 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان محبوبيت سايت : 100 %

س ِ.ج ِ.ت ِ راه‌اندزي كرد:‌ خبرنامه و وب‌ نامه براي كاسبان

شنبه 23 فوريه 2013 بوسيله ى سازمان جهاني تجارت محبوبيت سايت : 100 %

دبير انجمن صنفي كارفرمايي توليد‌كنندگان لوازم وتجهيزات ورزشي رابط انجمن با پيام‌كارفرمايان

جمعه 21 نوامبر 2008 محبوبيت سايت : 100 %

در نظر سنجي اينترنتي كارگروه كسب و كار و حقوق بشر شوراي حقوق بشر ملل متحد شركت كنيد

سه شنبه 23 اكتبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان محبوبيت سايت : 100 %

تشكيل شوراي مشترك سازمان‌هاي كارفرمايي ايران و جمهوري آذربايجان

شنبه 8 فوريه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان محبوبيت سايت : 100 %

آماده سازي يك برنامه كشوري كار شايسته: حلقه‌ي شش مرحله‌اي

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار محبوبيت سايت : 100 %

تاريخچه «مسؤليت اجتماعي بنگاه»‌ در كشور چين

پنج شنبه 29 نوامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان محبوبيت سايت : 100 %

تعويق مجع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

پنج شنبه 2 ژوئيه 2009 محبوبيت سايت : 100 %

توان خريد

چهار شنبه 20 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان محبوبيت سايت : 100 %

در هم انديشي «كسب و كار و حقوق بشر» سازمان ملل متحد شركت كنيد

دو شنبه 10 سپتامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان محبوبيت سايت : 100 %

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 382326

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License